mask banner_9 mask

聯絡社康

mask

服務網絡

白普理廣田社區健康中心
地址:
九龍藍田廣田邨廣田商場203室|地圖|
服務範圍:
家庭醫學、身體檢查、牙科
服務範圍 電話 家庭西醫開放時間 牙科開放時間
家庭醫學、身體檢查、牙科 2340 3022 (家庭西醫)
2340 3694 (牙科)

星期一至五:

9:00am - 1:00pm; 2:00pm - 5:00pm
星期六:

9:00am - 1:00pm

星期一:

9:00am - 1:00pm; 2:00pm - 7:00pm
星期二至五:

9:00am - 1:00pm; 2:00pm - 6:00pm
星期六:

9:00am - 1:00pm; 2:00pm - 5:00pm

 

online booking